PODZIĘKOWANIA

Marianowi Winieckiemu
(ŚP 2014)

za poświęcony czas, kreatywność oraz profesjonalizm
przy realizacji trudnych projektów, a w szczególności książki
AIKIDO NISHIO, które bez Jego pomocy były by jeszcze trudniejsze

składają:
Andrzej Szubert
oraz zespół prowadzący REN SHIN

Polska Federacja Aikido REN SHIN
składa podziękowania
koledze Leszkowi Smentkowi
za nieoceniony wkład pracy przy tworzeniu nowej witryny WWW.

Andrzej Szubert
oraz zespół prowadzący REN SHIN.

Możliwość komentowania jest wyłączona.