SokakuTakeda (1859 – 1943) urodził się w HanAizu (współcześnie prefektura Fukushima), dorastał w czasach wielkich przemian społecznych. W roku 1868 obalono rządy sioguna, a władze w Japonii przejął cesarz. Kończył się okres samurajski i izolacja Japonii. Kraj szybko przyjmował wzorce zachodnie i dynamicznie się rozwijał. Samurajów zastąpiła nowoczesna, wzorowana na europejskich, armia.

Sokaku Takeda pochodził ze starego, szanowanego rodu samurajów. Jego dziadek i ojciec prowadzili szkoły miecza i uczyli władania bronią samurajów z klanu Takeda. Sokaku zdążył jeszcze otrzymać typowe dla samuraja wykształcenie. Drogę budo rozpoczął w szkole swojego ojca SokichiTakedy, mistrza yari, kenjutsu (sztuki walki włócznią i mieczem) oraz sumo. Następnie uczył się sztuki Ken-jutsu u mistrza T. Szibuyi, w szkole Ono-ha. W 1873 roku przyłączył się do dojo mistrza KencikiSakibary (JikisziKage-ryu). Około roku 1877 ćwiczył KyoszinMeici-ryuu mistrza SzunzoMomoro w Osace. Jednocześnie studiował władanie oszczepem w szkole Hozoin. W poszukiwaniu wiedzy i doskonaleniu własnych umiejętności prowadził liczne podróże, prowadząc wędrowny tryb życia.

Mistrz Sokaku Takeda był fenomenem przeczącym zasadom fizyki, wątła budowę łączącym z niezwykła siłą i niespożytą energią. Takeda poznając w życiu wiele szkól miecza wszystkie przetwarzał wg swych poglądów, wykształcając we własną oryginalną technikę. Władał sprawnie mieczem obu rękami i nie uznawał form kata. Gdy cesarz zakazał noszenia mieczy, Takeda kładł duży nacisk rozwinięcie technik walki bez używania broni. Zintegrował Oshiki uchi z technikami Ono ha itto ryu, i rozpropagował styl Daito-ryu Aiki Jutsu (Szkoła Wielkiego Wschodu). Takeda Sokaku nauczał oficerów armii, sędziów i pracowników policji. Uparcie i konsekwentnie kultywował tradycję samurajską, nawet wtedy, gdy nowy cesarz specjalnym dekretem zabronił wszystkiego, co przypominałoby o przeszłości samurajskiej, nadal konsekwentnie przestrzegał tradycji swoich przodków. Podobno demonstracyjnie przechadzał się z mieczem po ulicach Tokio.

Całe swoje życie podróżował żeby nauczać Daito Ryu Aiki Jujutsu. Założona przez niego na Hokkaido szkoła stanowiła rodzaj tradycyjnej kontynuacji Daito-ryu, sztuki walki praktykowanej w klanie Takeda, której zręby powstały około VII w.   Jednym z najlepszych jego uczniów był MoriheiUeshiba, który z czasem stworzył swą interpretację Daito-ryu pod nazwą Aikido-jujutsu. M.Ueshibabył uczniemS.Takedy przez 20 lat, od 1915 do 1936. Prawo do nauczania Daito-ryu uzyskał w 1922 roku. Wydawane przez Takedę certyfikaty podpisywane były :

„MoriheiUeshiba, oddany uczeń DaiSenseiSokakuTakedy.”

SokakuTakeda nauczał do końca swych dni, W 1943 roku wyjechał do Aomari, gdzie zmarł na atak serca.

Źródło:

*”Aikido Sztuka Walki dla Dżentelmenów” J.Miłkowski, St.Makuch,E.Miłkowska

*”Sztuki Walki” St.Tokarski

*”Sztuki i Sporty Walki Dalekiego Wschodu” J.Miłkowski

Możliwość komentowania jest wyłączona.